Każdy z nas codziennie zawiera przeróżne umowy. W gąszczu skomplikowanych regulacji związanych z obrotem gospodarczym na szczególne niebezpieczeństwo są narażeni konsumenci. Z tego względu ustawodawca zdecydował się na zwiększoną ochronę konsumentów poprzez wprowadzenie stosownych regulacji prawnych. Uprawnienia konsumentów są opisane w szczególności w kodeksie cywilnym oraz w ustawie o prawach konsumenta. Warto zaznaczyć, iż konsumentowi są przyznawane szczególne uprawnienia z tytułu nabywania dóbr i usług zdalnie np. za pośrednictwem internetu.

Na straży ochrony praw konsumentów stoi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który ma swoje delegatury terenowe w większych, polskich miastach. Do UOKiKu można zgłaszać zachowania przedsiębiorców, które naruszają zbiorowe interesy konsumentów. W praktyce może to się okazać skuteczną formą nacisku na przedsiębiorców w przypadku rozstrzygania indywidualnych sporów. Ponadto jeżeli Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumenta stwierdzi naruszanie przez przedsiębiorcę zbiorowych interesów konsumentów daje to silną pozycję dowodową w sądzie. Postępowanie prowadzone przez Prezesa UOKiKu toczy się z urzędu, co oznacza, że oprócz zawiadomienia dalsza aktywność konsumenta nie jest wymagana. Szczegółowe informacje o pomocy świadczonej przez UOKiK znajdują się na stronie internetowej urzędu – https://uokik.gov.pl

Rejestr klauzul zakazanych
Należy również wskazać, iż UOKiK prowadzi rejestr klauzul niedozwolonych, których stosowanie przez przedsiębiorców uznał jako naruszające interesy zbiorowe konsumentów. Rejestr ten jest jawny i w przypadku sporów wynikających z umów np. z biurami podróży, ubezpieczycielami, bankami itp. warto sprawdzić, czy dane postanowienia nie figurują w katalogu – http://uokik.gov.pl/rejestr/
Rejestr posiada wyszukiwarkę, która umożliwia szukanie po danej branży jak i konkretnych zwrotach. Katalog ten ma charakter otwarty i nieustannie są do niego dopisywanie nowe klauzule.