Sprawy spadkowe mają na celu uregulowanie sytuacji prawnej po zmarłej osobie. Nie są one jedynie związane z dziedziczeniem majątków, ale także z odpowiedzialnością za długi spadkowe.
Często jedną z pierwszych spraw jest sprawa o stwierdzenie nabycia spadku mająca na celu ustalenie kręgu spadkobierców. Spadek można nabyć na podstawie dziedziczenia z ustawy lub testamentu. W przypadku chęci odrzucenia spadku należy pamiętać o zachowaniu właściwych terminów tj. 6 miesięcy od chwili dowiedzenia się o powołaniu do spadku.

Kwestie dotyczące podziału majątku spadkowego lub odpowiedzialnością za długi są konsekwencją ustalenia kręgu spadkobiorców.
Jedną ze specyficznych spraw z zakresu prawa spadkowego jest sprawa o zachowek. Spadkobierca ustawowy, który z różnych względów nie uzyskał należnego mu udziału w spadku (np. w skutek pominięcia go w testamencie) może wystąpić o zachowek.

Warto zaznaczyć, że praktycznie wszystkie kwestie związane ze spadkami mogą być uregulowane przed notariuszem, co oznacza, że można je załatwić od ręki. Jedyny warunek jaki musi być spełniony to stawiennictwo wszystkich zainteresowanych osób u notariusza – w przypadku dziedziczenia testamentowego oznacza to uczestnictwo zarówno spadkobierców testamentowych jak i ustawowych. Każdy ze spadkobierców może natomiast samodzielnie przed notariuszem złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Warto wskazać, iż wszelkie sprawy spadkowe są prowadzone przez sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a uczestnikami powinni być najczęściej wszyscy spadkobiercy.