Codziennik Prawny

Największa baza informacji prawnych w internecie

Porady prawne

Na stronie zgromadzono setki porad prawnych w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych i gospodarczych.

Komentarze

W komentarzach możesz prowadzić aktywną dyskusję z innymi użytkownikami portalu oraz zadawać pytania naszym ekspertom – adwokatom i radcom prawnym.

Darmowa baza

Strona i wszystkie jej zasoby są w pełni darmowe i dostępne dla każdego – bez względu na rejon zamieszkania.

Witamy na stronie CodziennikPrawny.pl

Portal został stworzony dla wszystkich osób poszukujących informacji o prawie, w tym rozwiązania konkretnych problemów prawnych. Dzięki rozbudowanej bazie porad prawnych, zupełnie za darmo, znajdziesz odpowiedzi na dręczące Cię zagadnienia, a nasi eksperci są gotowi odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Dla wygody czytelników artykuły zostały pogrupowane w działy tematyczne.

Misją Codziennika Prawnego jest zwiększanie świadomości prawnej obywateli, dlatego regularnie zamieszczamy porady, które mogą się przydać każdej osobie w codziennym życiu. Portal jest nastawiony na wsparcie indywidualnych jednostek w ich bieżących problemach prawnych. Zapraszamy do jak najczęstszego odwiedzania strony i aktywnego budowania swojej wiedzy prawniczej.

Prawo jest sztuką stosowanie tego co dobre i słuszne

Codziennik Prawny jest serwisem internetowym, który został stworzony dla wszystkich osób szukających informacji na temat polskiego prawa. Na łamach portalu znajdziesz porady prawne dotyczące bieżących spraw życia codziennego, z którymi każdy z czytelników może się spotkać.

Serwis został uruchomiony w czerwcu 2009 r. z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich – dr Janusza Kochanowskiego. Zamiarem Rzecznika Praw Obywatelskich było zwiększenie świadomości prawnej obywateli i udzielenie odpowiedzi na często zgłaszane problemy prawne. Nakładem pracy Rzecznika ukazała się również książka „Codziennik Prawny”, która jest materialnym wydaniem porad zamieszczonych w za darmo na łamach portalu.

W chwili obecnej Codziennik Prawny jest darmowym portalem na którym znajdują się porady prawne z różnych dziedzin prawa, które zostały pogrupowane w odpowiednie kategorie. Do dyspozycji użytkowników oddano także funkcjonalną wyszukiwarkę. Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony i czytania na bieżąco pojawiających się porad prawnych, które z pewnością przydadzą się w niejednej sytuacji. Wszystkie porady są przygotowywane przez profesjonalnych ekspertów – adwokatów i radców prawnych, dla których prawo nie ma żadnych tajemnic.

Kochanowski

Historia powstania

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich stoję na straży praw i wolności, jakie gwarantuje obywatelom nasza Konstytucja oraz cały system prawny. I wiem z doświadczenia mojego i kierowanego przeze mnie urzędu, że brak znajomości prawa zamienia naszą wolność w fikcję i niewolę. Świadczą o tym kierowane do mnie sprawy i pytania. Myślę, że brak przejrzystej i dostępnej informacji o prawie jest być może najpoważniejszą przeszkodą w korzystaniu z przysługujących nam praw i wolności oraz realizacji deklarowanego w Konstytucji, lecz tak ciągle odległego, ideału państwa prawa.

Chciałbym, żeby Codziennik Prawny dobrze służył każdemu Obywatelowi. Wypełnił nie tyle lukę na rynku bezpłatnych poradników i informatorów, co przede wszystkim lukę w edukacji obywatelskiej, która nie powinna być przywilejem nielicznych. Aby stał się elementem budowania świadomości prawnej, bez której nie ma świadomych swych praw i obowiązków Obywateli.

dr Janusz Kochanowski

– inicjator Codziennika Prawnego

Ostatnie porady prawne:

Poręczenie i weksel jako sposoby zabezpieczenia

Poręczenie – czyli co dwie osoby to nie jedna Umowa poręczenia polega na tym, że poręczyciel zobowiązuje się spełnić świadczenie (zapłacić dług) na wypadek gdyby dłużnik główny tego nie wykonał. Fachowcy używają sformułowania, że zobowiązanie poręczyciela jest akcesoryjne, co oznacza że jego istnienie, a także wysokość związane jest ściśle z istnieniem i wysokością zobowiązania głównego. […]

Zabezpieczenie umów zastawem

Co zrobić w przypadku, gdy dłużnik nie posiada nieruchomości lub koszty ustanowienia hipoteki są zbyt wysokie ? Wówczas można zawrzeć umowę zastawu. W zasadzie istota zastawu jest taka sama, jak w przypadku hipoteki – zabezpiecza wierzytelność poprzez ustanowienie pierwszeństwa do egzekucji z określonej rzeczy. Zasadniczą różnicą jest przedmiot zastawu – mogą to być rzeczy ruchome (czyli […]

Zabezpieczenie umów hipoteką

„Pacta sunt servanta” – umowy powinny być dotrzymywane. Niestety, ta łacińska sentencja nie przyświeca wszystkim przedsiębiorcom. Na dodatek ostatnio w Polsce nastąpiło zahamowanie wzrostu gospodarczego. Szczególnie mocno dotyka to przedsiębiorców, co skutkuje nieterminowym regulowaniem zobowiązań lub w skrajnym przypadku nieuregulowaniem ich w ogóle. Większości tych problemów można by uniknąć, gdyby tylko wierzyciel wcześniej się zainteresował zabezpieczeniem wierzytelności. Oczywiście […]

Co wchodzi w skład majątku odrębnego małżonka?

Majątek odrębny stanowią tylko te przedmioty które są wyszczególnione w ustawie. Generalnie zakłada się , iż jeśli cos nie jest objęte majątkiem odrębnym należy do wspólnego. Jest to podyktowane m.in. tym aby przy ustawowej wspólności majątkowej ograniczyć krąg przedmiotów które należałyby do majątku odrębnego. I tak do majątku odrębnego każdego z małżonków należą: a) Przedmioty […]

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Przede wszystkim należy nadmienić iż nie ma znaczenia kto nabył dany przedmiot- czy jeden z małżonków czy wspólnie – ważne w tym względzie są reguły ogólne, które rozróżniają przynależność na podstawie innych kryteriów. Generalną zasadą jest iż wszystkie przedmioty nabyte podczas trwania małżeństwa przez któregokolwiek z małżonków wchodzą do majątku wspólnego– to że dany przedmiot […]

Majątek małżonków – wspólność i rozdzielność

Problematyka przynależności przedmiotów wchodzących w skład majątku małżonków ma bardzo doniosłe znaczenie przede wszystkim w razie odpowiedzialności za długi czy chociaż podziału majątku wspólnego. Rozróżniane są różne ustroje małżeńskie, jednak zasadniczo w przeważającej części dominujący w naszych realiach jest tzw. ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej. Generalnie ustrój taki powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa – jeżeli małżonkowie […]